Priser_forgravning
Prisen afhænger altid af det konkrete projekt, men disse eksempler illustrerer vores konkurrencedygtige priser. 

BEMÆRK, AT VORES PRIS også inkluderer den nødvendige rådgivning og løbende kontakt til myndighederne, som vores konkurrenter tager ekstra betaling for:
 
Forureningsundersøgelse ved fyringsolietank (10.000 kr. + moms):
- Borearbejde (2-3 boringer) og udtagning af prøver
- Analyser hos akkrediteret laboratorium
- Afrapportering der lever op til myndighedernes krav
- Rådgivning og løbende myndighedskontakt
 
Forureningsundersøgelse, f.eks. forud for ejendomshandel eller bygge-/anlægsarbejde (fra 10.000 kr. + moms):
- Indhentning af arkivmateriale 
- Udarbejdelse af oplæg til undersøgelse
- Prøvetagning
- Afrapportering der lever op til myndighedernes krav
- Rådgivning og løbende myndighedskontakt
 
Kontakt os for en uforpligtende snak og et tilbud: 
info@jordforurening.nu eller tlf.: +45 42 77 09 08