Forsikringer_kloak
Som kunde hos Mahler Lillie Miljø ApS behøver du ikke at bekymre dig for uheld, for vi har de nødvendige forsikringer iorden:
 
Erhvervsansvarsforsikring: Dækker skader på ting eller personer opstået som følge af fejl under arbejdet. Personskade - dækningsbeløb: 12.500.000 kr Tingskade - dækningsbeløb: 2.500.000 kr

Rådgiveransvarsforsikring: Dækker kundens eventuelle tab som følge af fejl under rådgivningsopgaver. Formuetab - dækningsbeløb: 2.500.000 kr

Tryg