Vi-tilbyder_boring
Med basis i solid erfaring med jordforurening siden 2003 tilbyder Mahler Lillie Miljø ApS hurtige, fleksible og skræddersyede løsninger på højeste faglige niveau til private og offentlige myndigheder.

Alle analyser udføres på akkrediteret laboratorium, og vi følger sagen fra start til slut.

Vi arbejder med alle aspekter indenfor jordforurening og lovgivningen på området men har primært specialiseret os i nedenstående:

- Rådgivning om jordforurening generelt
- Sagsbehandling for regioner og kommuner (§ 8, § 40, § 41, § 48, § 71, arkivgennemgang og kortlægning på V1/V2)
- Vurdering af påbudshjemmel efter jordforureningslovens §§ 40 og 41 samt miljøbeskyttelseslovens § 69
- Jordforureningsundersøgelser
- Oprensning af jordforurening
- Tilmelding til værditabsordning
- Gravetilsyn
- Udarbejdelse af § 8-ansøgninger til bygge-/anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på forurenede grunde
- Forklassificering og jordhåndtering
 
Se eksempler på vores konkurrencedygtige priser her: 
priser 
 
Kontakt os for en uforpligtende snak og et tilbud: 
info@jordforurening.nu eller tlf.: +45 42 77 09 08